Có 1 kết quả:

zūn cóng

1/1

zūn cóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to obey
(2) to observe
(3) to follow