Có 1 kết quả:

zūn jūn

1/1

zūn jūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(honorific) your father

Một số bài thơ có sử dụng