Có 1 kết quả:

zūn mìng

1/1

zūn mìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

your order (honorific)

Một số bài thơ có sử dụng