Có 1 kết quả:

zūn táng

1/1

zūn táng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(honorific) your mother