Có 1 kết quả:

zūn shī

1/1

zūn shī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

revered master