Có 1 kết quả:

zūn shī guì dào

1/1

Từ điển Trung-Anh

to revere the master and his teaching