Có 1 kết quả:

zūn lǎo

1/1

zūn lǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

respect the aged