Có 1 kết quả:

zūn róng

1/1

zūn róng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

honor and glory