Có 1 kết quả:

zūn xián shǐ néng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to respect talent and make use of ability (Mencius)