Có 1 kết quả:

zūn guì

1/1

zūn guì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) respected
(2) respectable
(3) honorable