Có 1 kết quả:

zūn yú

1/1

zūn yú

phồn thể

Từ điển phổ thông

cá hồi

Từ điển Trung-Anh

trout