Có 1 kết quả:

xún dì ㄒㄩㄣˊ ㄉㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) homing
(2) target-seeking (military)