Có 1 kết quả:

duì cì

1/1

duì cì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bayonet practice in pairs