Có 1 kết quả:

duì jú

1/1

duì jú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

couplet

Một số bài thơ có sử dụng