Có 1 kết quả:

duì mà ㄉㄨㄟˋ ㄇㄚˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to hurl abuse
(2) to trade insults
(3) slanging match