Có 1 kết quả:

duì biǎo ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to set or synchronize a watch