Có 1 kết quả:

dǎo huǒ suǒ ㄉㄠˇ ㄏㄨㄛˇ ㄙㄨㄛˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a fuse (for explosive)