Có 1 kết quả:

dǎo rè xìng

1/1

dǎo rè xìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

heat conduction