Có 1 kết quả:

dǎo máng quǎn ㄉㄠˇ ㄇㄤˊ ㄑㄩㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) guide dog (for the blind)
(2) Seeing Eye dog