Có 1 kết quả:

Xiǎo ér jīng

1/1

Xiǎo ér jīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Xiao'erjing, refers to the use of the Arabic alphabet to write Chinese