Có 1 kết quả:

Xiǎo hái Dí fáng

1/1

Xiǎo hái Dí fáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Kinderdijk, village in the Netherlands with a large network of windmills attracting many tourists