Có 1 kết quả:

Xiǎo zhāo sì

1/1

Xiǎo zhāo sì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ramoche Temple, Lhasa