Có 1 kết quả:

xiǎo qì guǐ ㄒㄧㄠˇ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄟˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) miser
(2) penny-pincher