Có 1 kết quả:

Xiǎo chí Bǎi hé zi

1/1

Xiǎo chí Bǎi hé zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

KOIKE Yuriko (1952-), Japanese LDP politician, minister of defense during 2008