Có 1 kết quả:

Xiǎo tāng shān

1/1

Từ điển Trung-Anh

Xiaotangshan town in Beijing municipality