Có 1 kết quả:

Xiǎo xióng zuò

1/1

Xiǎo xióng zuò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ursa Minor (constellation)