Có 1 kết quả:

Xiǎo yíng pán zhèn ㄒㄧㄠˇ ㄧㄥˊ ㄆㄢˊ ㄓㄣˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Xiaoyingpan township in Börtala Shehiri or Bole City 博樂市|博乐市, Xinjiang