Có 1 kết quả:

xiǎo tián jī

1/1

xiǎo tián jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Baillon's crake (Porzana pusilla)