Có 1 kết quả:

xiǎo bái cài

1/1

xiǎo bái cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bok choy
(2) Chinese cabbage
(3) Brassica chinensis
(4) CL:棵[ke1]