Có 1 kết quả:

xiǎo bǐ diàn

1/1

xiǎo bǐ diàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mini laptop or notebook (computer)
(2) netbook
(3) CL:臺|台[tai2],部[bu4]