Có 1 kết quả:

xiǎo nǎo

1/1

xiǎo nǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cerebellum (part of the brain)