Có 1 kết quả:

Xiǎo bèi

1/1

Xiǎo bèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

"Becks", nickname of British footballer David Beckham (see 貝克漢姆|贝克汉姆[Bei4 ke4 han4 mu3])