Có 1 kết quả:

xiǎo huò chē

1/1

xiǎo huò chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pickup truck