Có 1 kết quả:

xiǎo mǎ

1/1

xiǎo mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) colt
(2) pony