Có 1 kết quả:

Xiǎo mǎ zuò

1/1

Xiǎo mǎ zuò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Equuleus (constellation)