Có 1 kết quả:

Xiǎo mǎ zuò ㄒㄧㄠˇ ㄇㄚˇ ㄗㄨㄛˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Equuleus (constellation)