Có 1 kết quả:

shǎo ān wú zào

1/1

Từ điển Trung-Anh

variant of 少安毋躁[shao3 an1 wu2 zao4]