Có 1 kết quả:

shǎo xuǎn ㄕㄠˇ ㄒㄩㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(literary) a little while