Có 1 kết quả:

jiān wěn lú

1/1

jiān wěn lú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

barramundi or Asian sea bass (Lates calcarifer)