Có 1 kết quả:

jiān zuǐ yú

1/1

jiān zuǐ yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Indo-Pacific wrasse (Gomphosus varius)