Có 1 kết quả:

jiān zuǐ yú ㄐㄧㄢ ㄗㄨㄟˇ ㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Indo-Pacific wrasse (Gomphosus varius)