Có 1 kết quả:

jiān suān kè bó

1/1

jiān suān kè bó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sharp and unkind (words)