Có 1 kết quả:

jiān ruì pī píng

1/1

Từ điển Trung-Anh

sharp criticism