Có 1 kết quả:

jiān ruì pī píng ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄟˋ ㄆㄧ ㄆㄧㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

sharp criticism