Có 1 kết quả:

Yóu kǎn

1/1

Yóu kǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Rjukan (city in Norway)