Có 1 kết quả:

Yóu xī xiàn

1/1

Yóu xī xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Youxi county in Sanming 三明[San1 ming2], Fujian