Có 1 kết quả:

Yáo dū qū

1/1

Yáo dū qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yaodu district of Linfen city 臨汾市|临汾市[Lin2 fen2 shi4], Shanxi