Có 1 kết quả:

jiù zhí diǎn lǐ ㄐㄧㄡˋ ㄓˊ ㄉㄧㄢˇ ㄌㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

inauguration