Có 1 kết quả:

gān gà

1/1

gān gà

giản thể

Từ điển phổ thông

1. đi khập khễnh
2. rắc rối

Từ điển Trung-Anh

(1) awkward
(2) embarrassed