Có 1 kết quả:

shī wèi sù cān ㄕ ㄨㄟˋ ㄙㄨˋ ㄘㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to hold a sinecure (idiom)