Có 1 kết quả:

shī tǐ pōu jiǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

autopsy