Có 1 kết quả:

shī bù

1/1

shī bù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pall (casket covering)